Хорьдол Сарьдаг- Дархан цаазат газар

Ерөнхий танилцуулга

 Хорьдол Сарьдагийн нуруу нь Дорнод Саяны уулсын тогтолцоонд хамрагдах бөгөөд Дархадын хотгор, Хөвсгөл нуурын хотгорын усан хагалбар болно. Баруунаас зүүн тийш 80 орчим км, хойноос урагш 63 км үргэлжлэх ба хилийн нийт  урт 227.3 км болно. ДЦГ-ын хамгийн өндөр цэг 3093. 0 м (Ар Босготын өндөр),  хамгийн нам цэг 1710.4 метр (Хар усны сайр)  байна. Энэ нуруу нь каледоны атриат бүсэд хамрагдах бөгөөд дунд болоод шинэ төрмөлийн эриний тектоник хөдөлгөөнд хүчтэй автагдан хурц шовх хяртай, эгц цавчим хажуу бүхий альпийн хэв шинжит уулсын төрхийг олжээ. Энд ян сарьдаг, уулын нуга,  тайга, уулын хээр зэрэг ландшафтын олон хэв шинжүүд тархах бөгөөд тэдгээр нь байгалийн бусад хэсгүүдтэй нийлж өвөрмөц хослолыг бий болгодогheart.

Алтай, Соёны физик газарзүйн их мужийн төлөөлөл болох нөгөө талаар байгаль газарзүйн болоод түүх, соёл, угсаатны зүйн өвөрмөц онцлогтой энэхүү нутгийг хамгаалах зорилгоор нийт 188634 га газрыг хамруулан УИХ-ын 1997 оны 47-р тогтоолоор дархан цаазат газрын ангиллаар улсын тусгай хамгаалалтад авсан. Тус ДЦГ-ын хилийн заагийг УИХ-ын 2008 оны 05 тоот тогтоолоор өргөтгөж нийт 226672 га нутгийн хамруулан улсын тусгай хамгаалтанд авсан.