Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Өвлийн аялал жуулчлалын хөгжүүлах, Хөвсгөл нуурыг хамгаалах зорилготойгоор жил бүр уламжлан болгон зохион байгуулагддаг Хөх сувд-2018 мөсний баярын арга хэмжээн...

Хамгаалалтын захиргааны 2017 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд Хөвсгөл аймгийн төрийн аудитын газар зөрчилгүй дүгнэлт өглөө.

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Хөх-Сувд мөсний баярын үйл ажиллагаанд ТХГ-ууд болон Хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагааг сурталчихаар бэлтгэл аж...

Хамгаалалтын захиргаа 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа сум орон нутгийн иргэдэд тайлагнаж, иргэдийн санал хүсэлтийг сонслоо.

лсын хил дагуу байдаг ТХГ-ын хувьд хилийн заставуудтай хамтран ажиллах шаардлагатай байдаг. Энэ хүрээнд Хилийн 0257 дугаар ангийн 4 болон 5-р заставуудтай хамтр...

Гэрээ байгуулав.

2018 оны 03 сарын 01

Орчны бүсийн Баянзүрх сумын засаг дарга болон Байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн бодлогын тасагтай 2018 онд хамтрын ажиллах гэрээг байгууллаа.

Баянзүрх сумын нутаг Улаан тайгын ДЦГ-т гүний эргүүл хяналтыг хийж гүйцэтгэлээ. Явсан газарт зөрчилгүй, тайван байлаа.

ТХГ-аас шинэчлэн гаргасан сайтын сургалтанд хамгаалалтын захиргааны сургалт сурталчилгаа, аялал жуулчлал газар ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн хамрагдлаа.

БОАЖ-ын яамны 30 жилийн ой, Хорьдол-Сарьдагийн ДЦГ байгуулагдсаны 20 жил, Хөвсгөлийн аргаль хонио 100 толгойд хүргэж өсгөсний баяр, Хөвсгөлийн Улаан тайгын УТХ...

БОАЖ-ын яамны 30 жилийн ой, Хорьдол-Сарьдагийн ДЦГ-ын 20 жилийн ой, хамгаалалтын захиргаа байгуулагдсаны 5 жилийн ойг тохиолдуулан Хөх сувд-2017 мөсний баярын ...

Сургалтанд хамгаалалтын захиргаадын сургалт сурталчилгаа, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэнгүүд хамрагдлаа.