Хамгаалалтын захиргааны 2018 оны ээлжит бүтээн байгуулалтын ажил болох "Тэмдэг тэмдэглэгээний цех"-ийн барилгыг өөрсдийн хүч, нөөц бололцоог ашиглаж барьж дуусгалаа. Одоо багаж, төнөг төхөрөмж цуглуулах ажлыг зохион байгуулна. Ажлыг сэтгэл зүтгэлээрээ хийж болдгыг харуулж байгаа ажлын хамт олондоо цаашдын ажилд нь улам өндөр амжилт хүсье.

Энэхүү байр нь манай хамгаалалтын захиргаа өөрсдийн хүч, хөрөнгөөр барьж ашиглалтанд оруулж байгаа 14 дэх байр юм. 

 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now