Сургалтын зорилго: ТХГ-уудад  явагдаж байгаа аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг хууль эрхзүйн хүрээнд байгаль орчинд ээлтэйгээр зохион байгуулах, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлж орон нутгийн иргэдийг орлоготой болгох, орон нутгаа гадаад дотоодын иргэдэд сурталчилах, жуулчдыг халамжлах, соёлтой үйлчлэх, мэдээллээр хангах чадвар бүхий орон нутгийн газарчин хөтчүүдийг бэлтгэхэд сургалтын зорилго оршино.

Хугацаа. 2018.04.25-д

Хаана зохион байгуулсан:  Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур суманд

Зохион байгуулагч:   Хөвсгөлийн Улаан тайгын УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа

Хамтран зохион байгуулагч: Хөвсгөлийн Аялал жуулчлал зочлох үйлчилгээний холбоо

Цагааннуур сумын засаг даргын тамгын газар

Оролцогч: Хөвсгөл аймгийн Улаан-Уул, Ренчинлхүмбэ, Цагааннуур сумын газарч, хөтчийн үйл ажиллагаа явуулдаг болон, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахыг хүссэн нийт 92 иргэн.

Гарсан үр дүн:

  1. Сургалтанд жуулчны газарч, хөтөч хийдэг  Ренчинлхүмбэ Цагааннуур сумын 92 иргэн хамрагдсан.
  2. Оролцогч